18/08/2022 15:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Mã tú tài lạc đệ quy Giang Nam
送馬秀才落第歸江南

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/11/2006 14:48

 

Nguyên tác

南客懷歸鄉夢頻,
東門悵別柳條新。
殷勤鬥酒城陰暮,
蕩漾孤舟楚水春。
湘竹舊斑思帝子,
江蘺初綠怨騷人。
憐君此去未得意,
陌上愁看淚滿巾。

Phiên âm

Nam khách hoài quy hương mộng tần,
Đông môn trướng biệt liễu điều tân.
Ân cần đấu tửu thành âm mộ,
Đãng dạng cô chu Sở thuỷ xuân.
Tương trúc cựu ban tư đế tử,
Giang ly sơ lục oán tao nhân.
Lân quân thử khứ vị đắc ý,
Mạch thượng sầu khan lệ mãn cân.

Dịch nghĩa

Khách miền nam nhớ ngày về nhiều lần mộng thấy quê hương,
Cửa đông chia tay, liễu mới xanh cành.
Ân cần đấu rượu buổi chiều dưới bóng tường thành,
Chiếc thuyền cô đơn bềnh bồng trên sông xuân đất Sở.
Những đốm trúc cũ bên sông Tương nhung nhớ con vua,
Cỏ giang ly mới bắt đầu xanh hờn dỗi tao nhân.
Thương anh đi về mà không toại ý,
Đứng nhìn trên đường buồn bã lệ thấm ướt khăn.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Mơ ngày trở lại cố hương
Cửa đông ly biệt liễu dương xanh cành
Rượu chia tay, bóng tường thành
Thuyền con một chiếc bồng bềnh trên sông
Bờ Tương trúc mãi nhớ nhung
Giang ly mới chớm xanh hờn khách thơ
Thương anh thi rớt, thẩn thờ
Khăn tay ướt đẫm lệ mờ nhìn theo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Tống Mã tú tài lạc đệ quy Giang Nam