02/08/2021 19:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sinh hoạt thì có bảy đồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/08/2017 13:22

 

Sinh hoạt thì có bảy đồng,
Một đồng bớt lại, sáu đồng món ăn.
Anh trực nhật nghĩ băn khoăn,
Tiền thời có ít biết ăn những gì?
Rau muống chấm muối trường kỳ,
Thế mà đời vẫn cứ thì hiên ngang.
Nguồn: SGK Văn học 7, NXB Giáo dục, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Sinh hoạt thì có bảy đồng