24/10/2021 18:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trông mai nhớ đào

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 22:10

 

Bến Nghé xuân vàng rực cánh mai
Bồi hồi chạnh nhớ cánh đào phai
Trời xuân hương sắc mầu riêng ấy
Người Nam – hồn Bắc mối quan hoài.
1998

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Trông mai nhớ đào