23/05/2024 22:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vụng tu

Tác giả: Nguyễn Quang Hưng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 08:07

 

Lái đò ơi bỏ con thuyền!
Để tôi tụng mãi câu nguyền bỏ không

Hạt mưa phơi phới lưng chồng
Mắt còn lúng liếng bãi sông một bờ

Lái đò ơi đôi tôi chờ
Nâu sồng sứt chỉ bây giờ hỏi ai?

Đằng kia khăn đóng áo dài
Tôi về nắng đỏ hai vai lạnh lùng

Chiều chiều chuông ngân tương phùng
Hoa bay tím thẫm mặt sông năm nào

Chiếu chùa nằm đợi yếm đào
Sao người để gió ra vào chiếu tôi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Hưng » Vụng tu