27/01/2022 20:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt mệnh thi kỳ 2
絕命詩其二

Tác giả: Ấu Triệu - Lê Thị Đàn

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/09/2018 15:51

 

Phiên âm

Trùng tuyền yểm lệ kiến Trưng Vương,
Đề huyết thư quyên chỉ tự thương.
Bằng tạ phật linh như tái thế,
Nguyện thân thiên tý, tý thiên sang.

Bản dịch của Đặng Thai Mai

Suối vàng gạt lệ gặp Bà Trưng,
Máu thắm hồn quyên khóc thảm thương.
Lạy Phật, thân này còn hoá kiếp,
Tay xin nghìn cánh, cánh nghìn thương.
Nguồn: Tạp chí Sông Hương, số 164, tháng 10-2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ấu Triệu » Tuyệt mệnh thi kỳ 2