18/09/2020 22:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai ta chung thuỷ vẹn tuyền

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 15:13

 

Hai ta chung thuỷ vẹn tuyền,
Xem lên mái tóc hương nguyền còn đây.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hai ta chung thuỷ vẹn tuyền