14/08/2020 18:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiểu viện
小院

Tác giả: Đường Ngạn Khiêm - 唐彦謙

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2008 02:49

 

Nguyên tác

小院無人夜,
煙斜月轉明。
清宵易惆悵,
不必有离情。

Phiên âm

Tiểu viện vô nhân dạ,
Yên tà nguyệt chuyển minh.
Thanh tiêu dị chù trướng,
Bất tất hữu ly tình.

Dịch nghĩa

Ban đêm vắng người trong ngôi nhà nhỏ
Sương khói xuống thấp, trăng trở lại trong sáng
Đêm thanh vắng dễ làm lòng buồn
Đâu cứ phải là biệt ly mới là buồn

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nhà nhỏ đêm không khách
Mây tan nguyệt tỏ ngời
Đêm thanh buồn dễ cảm
Đâu chỉ cách đôi nơi
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đường Ngạn Khiêm » Tiểu viện