28/10/2020 10:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sợi hồn

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 30/01/2018 17:01

 

Từng sợi hồn anh bay ra loã xoã với em trăng
Giăng kín cả vầng em sáng rực
Ô hay đêm lam ngọc vừa tròn chín tuổi
Ngất gò cao nói chuyện núi đồi!

Lần em hai tám theo từng tháng
Anh cũng hai mươi tưới giọt tình

Này em, anh kéo ra vài sợi hồn mê
Quẩn quanh em và yêu đương lặng lẽ
Bay! Bay! Bay!
Hát! Hát! Hát! Hát mọi núi đồi.
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Sợi hồn