24/09/2021 04:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buồn quá
Too blues

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 03/04/2012 11:36

 

Nguyên tác

I got those sad old weary blues.
I don’t know where to turn.
I don’t know where to go.
Nobody cares about you
When you sink so low.

What shall I do?
What shall I say?
Shall I take a gun
And put myself away?

I wonder if
One bullet would do?
As hard as my head is,
It would probably take two.

But I ain’t got
Neither bullet nor gun -
And I’m too blue
To look for one.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Tôi cứ có cái điệu blues buồn nản ấy
Chẳng còn biết nơi nào xoay trở
Chẳng còn biết đi đâu
Khi anh xuống vực sâu
Chẳng ai thèm nghĩ tới

Tôi sẽ làm gì đây?
Tôi sẽ nói gì đây?
Hay cầm súng trong tay
Để tự mình kết liễu?

Tôi muốn hỏi
Một viên đạn đủ chăng?
Đầu tôi cứng đến nỗi
Có lẽ phải hai viên

Thế nhưng tôi
Không đạn và không súng
Tôi thấy mình buồn lắm
Biết đi tìm đâu ra
Nguồn: Thơ Langxtơn Hiughơ, NXB Văn học, 1963

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Buồn quá