05/02/2023 11:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngu mỹ nhân kỳ 2
虞美人其二

Tác giả: Tưởng Tiệp - 蔣捷

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 03:09

 

Nguyên tác

絲絲楊柳絲絲雨,
春在冥濛處。
樓兒忒小不藏愁,
幾度和雲,
飛去覓歸舟。

天憐客子鄉關遠,
借與花消遣。
海棠紅近綠欄杆,
才捲珠簾,
卻又晚風寒。

Phiên âm

Ty ty dương liễu ty ty vũ,
Xuân tại minh mông xứ.
Lâu nhi thắc tiểu bất tàng sầu,
Kỷ độ hoà vân,
Phi khứ mịch quy chu.

Thiên liên khách tử hương quan viễn,
Tá dữ hoa tiêu khiển.
Hải đường hồng cận lục lan can,
Tài quyển châu liêm,
Khước hựu vãn phong hàn.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Lun phun mưa nhỏ lun phun liễu
Mờ mịt xuân tìm nẻo
Lâu con quá hẹp chứa sao sầu
Mấy độ cùng mây
Bay khắp kiếm quy châu

Trời thương du khách quan san viễn
Cho mượn hoa tiêu khiển
Lục lan can cạnh hải đường bông
Vừa cuộc rèm châu
Lại bị gió chiều đông
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tưởng Tiệp » Ngu mỹ nhân kỳ 2