21/03/2023 09:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Câu đối Tết: Nợ có chết ai đâu - Giời để sống lâu mãi

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/10/2020 00:53

 

Nợ có chết ai đâu, đòi mà chi, giả mà chi, cha tết;
Giời để sống lâu mãi, tiền cũng có, bạc cũng có, mẹ đời.
Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 3), Nhàn in Trịnh Văn Bích, 1929, tr. 102

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Câu đối Tết: Nợ có chết ai đâu - Giời để sống lâu mãi