20/09/2020 16:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một mình

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 13/11/2013 23:34

 

Nắng vương vương nhẹ phớt hồng
Mà trong tâm tưởng nhớ đông sang rồi.
Nghe lành lạnh sương chơi vơi
Ngỡ gần ấm áp mà vời vợi xa.

Hình dung em vừa đi qua
Còn reo thơm gió lỡ sà tóc mai
Một mình buông tiếng thở dài
Trời xanh lót ổ một vài lá thu...
11-2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Một mình