15/06/2024 21:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chén men tình cũ

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 11:53

 

Bước sầu lạc lỏng giữa hoang vu
Lỗi chuyến đò ngang tội lắm ru?
Bến cũ xa chìm trong khói bụi
Đò xưa lẫn khuất dưới sương mù

Sương mù phủ lấp cánh hoa yêu
Hướng mộng giông rền đánh lạc xiêu
Ly giáng đau thương từ độ ấy
Đón xuân héo úa nhạt hương chiều

Hương chiều tan tác gió mưa bay
Rẽ lối tìm quên biệt tháng ngày
Một cõi riêng trời hê hả uống
Chén men tình cũ vẫn mê say.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Chén men tình cũ