18/10/2021 06:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạn thơ cũ

Tác giả: Nguyễn Hoa - Nguyễn Hoa Kỳ

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 30/06/2015 15:48

 

Thị xã làm quê bạn rời quân ngũ
lúi húi cơ quan, lúi húi cửa nhà...
Đôi khi sổng bật tung như ngọn gió
Say gặp nhau thi tứ mới ùa ra!
Phủ Lý, xuân 1990
Nguồn: Ngôi sao số phận tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Thanh niên, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hoa » Bạn thơ cũ