04/12/2020 13:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngã ba ông Tạ

Tác giả: Trần Hữu Dũng - Trần Hữu Đức

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 02/09/2009 00:53

 

Những kỷ niệm gắn lỗ chỗ nơi góc đường Ngã ba
ông Tạ. Phố nhà thờ dân Bắc kỳ di cư chính cống,
em chủ nhật ngây thơ đi lễ. Tôi uống rượu
Lần đầu tại đây. Bát sáo măng
Luộc chín một mảng tình.
Nguồn: blog tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hữu Dũng » Ngã ba ông Tạ