08/12/2022 04:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng gọi bên trời kỳ 05

Tác giả: Nguyễn Trọng Cẩn

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 08:05

 

Cơ thường tan hợp gác bên vai,
Hợp bởi vì ai, tan bởi ai?
Hợp giống cơn mây xây trước mắt,
Tan như trận gió thoảng ngoài tai
Gương sa xuống đất không tròn nửa,
Bóng dọi bên đèn dễ hóa hai?
Thôi nỏ tình chi cho mệt xác,
Quản bao tình vắn lại tình dài.
Nguồn: Phan Đình Liễu, Thượng Tân Thị với 10 bài Khuê phụ thán, NXB Văn Mới, CA, Hoa Kỳ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trọng Cẩn » Tiếng gọi bên trời kỳ 05