25/09/2020 03:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tố trung tình - Tụng điếu giả
訴衷情-頌釣者

Tác giả: Hoàng Đình Kiên - 黃庭堅

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 14/11/2013 14:53

 

Nguyên tác

一波才動萬波隨,
蓑笠一鉤絲。
錦鱗正在深處,
千尺也須重。
吞又吐,
信還疑,
上鉤遲。
水寒江靜,
滿目青山,
載明月歸。

Phiên âm

Nhất ba tài động vạn ba tuỳ,
Thoa lạp nhất câu ty.
Cẩm lân chính tại thâm xứ,
Thiên xích dã tu trùng.
Thôn hựu thổ,
Tín hoàn nghi,
Thượng câu trì.
Thuỷ hàn giang tĩnh,
Mãn mục thanh sơn,
Tải minh nguyệt quy.

Bản dịch của Thông Thiền

Một sóng vừa gợn muôn sóng xô
Áo tơi nón lá một cần câu
Dây nhợ ngàn thước cần buông xuống
Cá vàng chính ở chỗ nước sâu
Nuốt lại nhả
Tin lại ngờ
Câu rất lâu
Sông yên nước lạnh
Đầy mắt núi xanh
Chở trăng sáng về
Bài từ này được tác giả viết năm Nguyên Phù thứ nhất (1098) tại Nhung Châu, dựa theo ý bài Tải nguyệt minh quy của Đức Thành thiền sư đời Đường.
Nguồn: Cõi thiền & thơ (tập 1), NXB Tôn giáo, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Đình Kiên » Tố trung tình - Tụng điếu giả