06/12/2021 10:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 04
翹餞別束生題今夕是何夕十首 其四

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2020 11:18

 

Nguyên tác

今夕是何夕,
明朝各一天。
瞻望復關何處是,
愛而不見涕漣漣。

Phiên âm

Kim tịch thị hà tịch,
Minh triêu các nhất thiên.
Chiêm vọng phục quan hà xứ thị,
Ái nhi bất kiến thế liên liên.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Đêm nay đau xé lòng ta
Sớm mai thôi nhé cách xa phương trời
Quê nhà ngóng đã mòn hơi
Mây mưa chẳng thấy lệ rơi ròng ròng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 04