24/09/2023 02:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vệ Linh sơn
衛靈山

Tác giả: Phạm Quý Thích - 范貴適

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2022 23:20

 

Nguyên tác

天王鐵馬已飛龍,
宇宙靈山萬古宗。
雙廟中間藏小寺,
千岩萬樹只青松。
荷香曾見無人採,
虎臥傳聞有客衝。
來禱山民未歸去,
天風吹雨出中峰。

Phiên âm

Thiên vương thiết mã dĩ phi long,
Vũ trụ linh sơn vạn cổ tông.
Song miếu trung gian tàng tiểu tự,
Thiên nham vạn thụ chỉ thanh tùng.
Hà hương tằng kiến vô nhân thái,
Hổ ngoạ truyền văn hữu khách xung.
Lai đảo sơn dân vị quy khứ,
Thiên phong xuy vũ xuất trung phong.

Dịch nghĩa

Ngựa sắt của Thiên vương hoá rồng bay lên trời,
Núi thiêng giữa vũ trụ thành tôn miếu muôn đời.
Giữa hai toà miếu là ngôi chùa nhỏ,
Hàng vạn mỏm đá, hàng vạn cây chỉ một loài thông xanh.
Hương sen từng thấy không ai lượm,
Hổ nằm nghe nói có người tới thăm.
Dân chốn sơn thôn đến lễ bái cầu đảo chưa về,
Gió trời lùa mưa đi để lộ ngọn núi giữa.

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Ngựa hoá rồng bay vút tận thiên,
Vệ Linh thành chốn mãi thần tiên.
Giữa hai toà miếu, ngôi chùa nhỏ,
Bên vạn đá rừng, cội bách thiêng.
Ngào ngạt đài sen không kẻ hái,
Oai hùng tiếng hổ có người xem.
Dân làng đi lễ chưa về lại,
Gió đuổi mưa đi lộ núi thiền.
Núi Vệ Linh thuộc địa phận xã Vệ Linh, ngọn cao nhất ở giữa mang tên Sóc Sơn, có đền thờ Phù Đổng thiên vương (tức Thánh Gióng) tương truyền đó là nơi Thánh Gióng sau khi đánh tan giặc Ân đã cưỡi ngựa sắt bay lên trời.

Nguồn: Phạm Thị Thuý Lan, Thuật hoài (Dịch thơ danh nhân họ Phạm), NXB Hội nhà văn, 2021

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Quý Thích » Vệ Linh sơn