29/09/2022 01:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp ông phủ Tân Trào bài 2

Tác giả: Sương Nguyệt Anh

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 12/01/2008 07:19

 

Hết lúc trăng đầy đến lúc vơi,
Doanh hư trong cuộc phải coi đời.
Ven mây bắn thỏ xa ngàn dặm,
Đáy nước cung thiềm tỏ khắp nơi.
Nột trí đứa gian hiềm vẻ rạng,
Vui lòng người triết thú đua bơi.
Khơi dòng hối thực ưng ra mặt,
Đứng giữa trời xanh tiết chẳng dời!
Xem chú thích ở bài 1.

Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 128

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sương Nguyệt Anh » Đáp ông phủ Tân Trào bài 2