15/06/2024 17:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành y quá Thiên Nhận hoài cổ
行醫過千仞懷古

Tác giả: Nguyễn Hàm Ninh - 阮咸寧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 22:14

 

Nguyên tác

醫囊幾度此山行,
感昔傷今未已情。
野鳥向人言往事,
青苔鎖壁篆同盟。
殘雲欲起成圍陣,
落石猶分伏路兵。
最是關情無處寫,
斜陽牧笛隔溪聲。

Phiên âm

Y nang kỷ độ thử sơn hành,
Cảm tích thương kim vị dĩ tình.
Dã điểu hướng nhân ngôn vãng sự,
Thanh đài toả bích triện đồng minh.
Tàn vân dục khởi thành vi trận,
Lạc thạch do phân phục lộ binh.
Tối thị quan tình vô xứ tả,
Tà dương mục địch cách khê thanh.

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Qua lại thuốc thang mấy độ thừa,
Cảnh này chưa khỏi cảm thương cho.
Trên thành rêu đóng, ghi lời ước,
Ngoài nội chim kêu, nhắc chuyện xưa.
Mây kéo dậy trời vây cả núi,
Đá lăn vào bụi nấp ven bờ.
Bút nào tả xiết tình này nhỉ?
Tiếng suối chiều xen tiếng sáo đưa.
Núi Thiên Nhận ở Nghệ An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hàm Ninh » Hành y quá Thiên Nhận hoài cổ