10/06/2023 05:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nỗi buồn trở lại

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 07/08/2021 06:26

 

Nỗi buồn bước héo hai chân,
vạt nâu bợt rách một thân áo gầy.
Gió va nón cũ hiên ngoài,
đứng chờ ngoài cửa không ai gọi vào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Nỗi buồn trở lại