14/07/2020 06:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lệ tử lục ngôn
荔子六言

Tác giả: Tăng Kỷ - 曾幾

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2014 02:53

 

Nguyên tác

蕉葉定成噲伍,
梅花應愧盧前。
金谷危樓魂斷,
白州舊井名傳。

Phiên âm

Tiêu diệp định thành Khoái ngũ[1],
Mai hoa ưng quý Lư tiền[2].
Kim Cốc nguy lâu hồn đoạn,
Bạch Châu[3] cựu tỉnh danh truyền.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ba tiêu ước cùng trang lứa
Hoa mai thẹn chẳng ngang hàng
Kim Cốc lầu cao hồn đứt
Bạch Câu giếng cũ danh lan
[1] Cùng hàng ngũ, đẳng cấp với Phàn Khoái 樊噲, lấy từ điển tích Hàn Tín coi thường Phàn Khoái, mỗi lần Hàn Tín đến thăm, Phàn Khoái thường hay quỳ xuống bái xưng thần. Hàn Tín ra khỏi cổng cười chê: "Người này mà cùng đẳng cấp liệt hầu với mình sao".
[2] Từ thành ngữ "Vương hậu Lư tiền" 王后盧前 tức Lư Chiếu Lân trước Vương Bột sau. Dương Quýnh, Vương Bột, Lư Chiếu Lân và Lạc Tân Vương danh tài ngang nhau được người khen là "tứ kiệt", xưng là Vương, Dương, Lư, Lạc. Dương Quýnh nghe vậy nói rằng: "Tôi nghĩ khác Vương hậu Lư tiền tức Lư, Dương, Vương, Lạc". Có lẽ vì thơ Lư Chiếu Lân trội hơn Vương Bột chút đỉnh, hơn nữa Lư lại sinh trước Vương.
[3] Giếng ở Bạch Châu, tức giếng Lục Châu, tại huyện Bác Bạch, Quảng Tây, là nơi cư ngụ của nàng Lục Châu 緑珠 (họ Lương 梁), thiếp của Thạch Sùng đời Tấn, tương truyền nhờ uống nước giếng này mà đẹp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tăng Kỷ » Lệ tử lục ngôn