02/10/2022 18:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống nhân quy Nhạc Dương
送人歸岳陽

Tác giả: Lý Ích - 李益

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2014 14:28

 

Nguyên tác

煙草連天楓樹齊,
岳陽歸路子規啼。
春江萬里巴陵戍,
落日看沉碧水西。

Phiên âm

Yên thảo liên thiên phong thụ tề,
Nhạc dương quy lộ tử quy đề.
Xuân giang vạn lý ba lăng thú,
Lạc nhật khán trầm bích thuỷ tây.

Dịch nghĩa

Sương khói và cỏ mờ mịt chân trời, hàng phong đứng ngay ngắn,
Con đường cũ đi Nhạc Dương có chim tu hú kêu.
Làm lính thú ở Bă Lăng theo dòng sông xuân đi xa vạn dặm,
Nhìn theo tới khi mặt trời lặn vào làn nước biếc ở trời tây.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phong ngay hàng, mịt mờ sương cỏ
Tu hú kêu trong ngả Nhạc Dương
Ba Lăng lính thú lên đường
Nhìn theo tới ánh tà dương lặn dần

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ích » Tống nhân quy Nhạc Dương