03/12/2021 14:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Co Tô hoài cổ
姑蘇懷古

Tác giả: Lương Hữu Dự - 梁有譽

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2019 22:41

 

Nguyên tác

看山幾日到吳中,
游客登臨感慨同。
金虎跡荒靈氣滅,
水犀軍散霸圖空。
春歸茂苑烏啼月,
花落橫塘蝶怨風。
誰識倦游心獨苦,
扁舟長憶五湖東。

Phiên âm

Khán sơn kỷ nhật đáo Ngô Trung,
Du khách đăng lâm cảm khái đồng.
Kim Hổ[1] tích hoang linh khí diệt,
Thuỷ tê[2] quân tán bá đồ không.
Xuân quy Mậu Uyển[3] ô đề nguyệt,
Hoa lạc Hoành Đường[4] điệp oán phong.
Thuỳ thức quyện du tâm độc khổ,
Biển chu trường ức Ngũ Hồ đông[5].

Dịch nghĩa

Ngắm núi mấy ngày đến đất Ngô,
Du khách đến đây có cảm khái như nhau.
Dấu vết đài Kim Hổ hoang tàn khí thiêng không còn,
Quân mặc áo da thuỷ tê tan nghiệp bá hết.
Xuân về Mậu Uyển quạ kêu đêm trăng,
Hoa rụng ở Hoành Đường bướm oán gió.
Có ai hay nỗi khổ của người đi nhiều,
Nhớ mãi cánh buồm dong ở Ngũ Hồ.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Cảnh Ngô Trung mấy ngày ngắm mãi
Khách tới đây cảm khái như nhau
Kim Hổ tàn khí thiêng tiêu
Thuỷ tê tan tác bá triều thành không
Xuân quạ kêu trăng lồng Mậu Uyển
Gió rụng hoa bướm oán Hoành Đường
Đi nhiều thêm khổ ai tường
Nhớ sao một cánh buồm dong Ngũ Hồ
Cô Tô ở thành phố Tô Châu ngày nay, phía tây thành phố có núi Cô Tô, trên có đài Cô Tô do vua Hạp Lư dựng. Sau này lấy Cô Tô gọi thay cho thành Tô Châu.

[1] Đài do Tào Tháo xây ở tây bắc Nghiệp Thành, ở đây chỉ đài Cô Tô.
[2] Một loại tê giác sống ở trong nước, quân của Phù Sai mặc áo giáp bằng da thuỷ tê.
[3] Vườn có cây cối tốt tươi, ở đây chỉ cung uyển của vua Ngô Phù Sai.
[4] Tên đất ở tây nam Tô Châu.
[5] Sau khi Ngô mất, Phạm Lãi mang theo Tây Thi dong thuyền đi chơi Ngũ Hồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lương Hữu Dự » Co Tô hoài cổ