28/05/2022 08:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dáng hương

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 06/05/2009 21:02

 

Thủy bước về như một dáng sương
Một bông hoa trên sóng vô thường
Gặp đây - một bến bờ an định
Lại trổ dâng đời - cội sắc hương
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Những lời thược dược, NXB Văn Nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Dáng hương