06/08/2021 10:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngoạn nguyệt ngâm ký hữu nhân
翫月吟寄友人

Tác giả: Văn Ngạn Bác - 文彥博

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 22:43

 

Nguyên tác

聞道頻揮霹靂手,
定知不費琰之才。
且投丹筆携詩筆,
來就花間把一杯。

Phiên âm

Văn đạo tần huy phích lịch thủ,
Định tri bất phí Diễm Chi[1] tài.
Thả đầu đan bút huề thi bút,
Lai tựu hoa gian bả nhất bôi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vẫy tay sấm sét nhiều lần,
Liệu rằng không phí tài thần Diễm Chi.
Ném bút đỏ cầm bút thơ,
Tới đám hoa đẹp nhất hờ một ly.
[1] Tức Bùi Diễm Chi 裴琰之, văn học gia đời Đường, quê Văn Hỉ, Giáng Châu (Sơn Tây ngày nay), nhậm chức Tư hộ Tham quân tại Đồng Châu, thứ sử Đồng Châu là Lý Sùng Nghĩa 李崇義 đố kỵ, muốn thử thách nên giao cho Diễm Chi hàng trăm sổ sách của những vụ kiện nhiều năm trước. Diễm Chi giải quyết nhanh gọn và chính xác, Lý Sùng Nghĩa ngạc nhiên phục tài. Người đời gọi Diễm Chi là Phích Lịch Thủ 霹靂手 (bàn tay sấm sét).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Ngạn Bác » Ngoạn nguyệt ngâm ký hữu nhân