08/08/2020 20:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhẫn nại
Résignation

Tác giả: Paul Verlaine

Nước: Pháp
Đăng bởi bruce lee vào 21/11/2010 00:23

 

Nguyên tác

Tout enfant, j'allais rêvant Ko-Hinnor,
Somptuosité persane et papale
Héliogabale et Sardanapale !

Mon désir créait sous des toits en or,
Parmi les parfums, au son des musiques,
Des harems sans fin, paradis physiques !

Aujourd'hui, plus calme et non moins ardent,
Mais sachant la vie et qu'il faut qu'on plie,
J'ai dû refréner ma belle folie,
Sans me résigner par trop cependant.

Soit ! le grandiose échappe à ma dent,
Mais, fi de l'aimable et fi de la lie !
Et je hais toujours la femme jolie,
La rime assonante et l'ami prudent.

Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Thuở nhỏ, tôi mơ màng nàng tư tế
Giữa lầu son gác tía xứ Ba Tư
Nàng phiêu bồng và đôi chút lả lơi

Tôi ước mơ trong nhà mái ngói vàng
Cho dựng xây dài dặc những phòng loan
Giữa nhạc êm và giữa hương tràn!

Nay bình tâm, tính bốc đồng đã giảm
Hiểu đời hơn và tránh bớt sai lầm,
Giữ cơn điên hoa gấm phải lặng câm,
Tôi buông bỏ, thế nhưng không nhiều lắm.

Mặc cho điều thanh cao lẩn tránh,
Coi thường điều khả ái, khổ tâm!
Tôi vẫn luôn ghét bỏ mỹ nhân!
Ghét vần thông và bạn bè cẩn thận.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Verlaine » Nhẫn nại