22/03/2023 19:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Ánh sáng vô hình loang trên mặt đất”
“Неуловимый свет разлился над землею”

Tác giả: Ivan Bunin - Иван Бунин

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 11/03/2008 21:43

 

Nguyên tác

Неуловимый свет разлился над землею,
Над кровлями безмолвного села.
Отчетливей кричат перед зарею
Далеко на степи перепела.

Нет ни души кругом - ни звука, ни тревоги…
Спят безмятежным сном зеленые овсы...
Нахохлясь, кобчик спит на кочке у дороги,
Покрытый пылью матовой росы...

Но уж светлеет даль... Зелено-серебристый,
Неуловимый свет восходит над землей,
И белый пар лугов, холодный и душистый,
Как фимиам, плывет перед зарей.

Bản dịch của Thuý Toàn

Ánh sáng vô hình loang trên mặt đất
Trên những mái nhà thôn xóm lặng thinh
Nơi thảo nguyên, xa xa chim cun cút
Cất tiếng kêu càng rõ trước bình minh

Vắng lặng chung quanh - không âm thanh, không xáo động...
Kiều mạch xanh say giấc thanh bình
Bên vệ đường cún con ngủ khoanh tròn trên mô đất
Những hạt sương đêm bao phủ vẻ mơ hồ

Nhưng đằng xa bừng lên... Xanh ánh bạc
Phả xuống trần gian ánh sáng vô hình
Làn hơi bạc, đồng cỏ lạnh se và thơm ngát
Như hương trầm, bảng lảng trước bình minh.
1894
Nguồn: Thơ Ivan Bunin, NXB Nghệ An, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ivan Bunin » “Ánh sáng vô hình loang trên mặt đất”