24/09/2023 02:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chính nguyệt thập ngũ nhật dạ [Nguyên tịch]
正月十五日夜【元夕】

Tác giả: Tô Vị Đạo - 蘇味道

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2014 13:45

 

Nguyên tác

火樹銀花合,
星橋鐵鎖開。
暗塵隨馬去,
明月逐人來。
遊妓皆穠李,
行歌盡落梅。
金語不禁夜,
玉漏莫相催。

Phiên âm

Hoả thụ ngân hoa hợp,
Tinh kiều thiết toả khai.
Ám trần tuỳ mã khứ,
Minh nguyệt trục nhân lai.
Du kỹ giai nùng lý[1],
Hành ca tận “Lạc mai[2]”.
Kim ngữ[3] bất cấm dạ,
Ngọc lậu mạc tương thôi.

Dịch nghĩa

Mọi cây đều treo đèn sáng, hoa bạc, kết hợp với nhau,
Cầu dẫn vào kinh thành đèn nhiều như sao sa đã mở khoá sắt.
Bụi mờ dưới vó ngựa,
Trăng sáng như đi theo người.
Đào hát ăn mặc trang sức đẹp dự hội,
Vừa đi vừa hát bài “Mai hoa lạc”.
Đó là đêm mà lính ngự lâm không ngăn cấm ai,
Đồng hồ ngọc cũng không thôi thúc vội vã.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mọi cây đều đèn hoa kết hợp
Cầu vào thành choáng ngợp sao sa
Bụi mờ vó ngựa tung ra
Trăng như theo bóng người ta trên đàng
Đào hát mặc thời trang đẹp đẽ
Vừa đi vừa ca rõ "Lạc mai"
Ngự lâm không cấm cản ai
Đồng hồ ngọc cũng không nài mau lên
[1] Theo Kinh thi, bài Hà bỉ nùng hề, có nghĩa là ăn mặc trang sức đẹp.
[2] Tức Mai hoa lạc, tên một khúc hát thịnh hành thời đó.
[3] Tức ngự lâm quân giữ an ninh kinh thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Vị Đạo » Chính nguyệt thập ngũ nhật dạ [Nguyên tịch]