31/03/2023 23:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thời gian 1

Tác giả: Phan Ngọc Thường Đoan - Nguyễn Thanh Bình

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2016 14:23

 

cứ tưởng như tất cả đã chìm quên sau lớp bụi thời gian
theo năm tháng quá khứ
những con người không còn
cũng có thể đã đổi khác
nhưng chứng tích thì mãi mãi
hiện hữu
cảm xúc
từ trái tim người trong cuộc
và đến ngày mái đầu bạc phơ
lửa tim chưa lụn tắt
vẫn tiếp tục đi tiếp bằng hơi sức còn lại
xưa
xưa gợi nhớ cho nhau
nay
không khóc được trước chiều không nắng gió
không mây trời
không ai
nay
bện những lọn tóc trắng
tặng nhau tiếng oa oa lọt lòng
bện những đường chỉ tay đứt đoạn
nối chiếc cầu không còn bàn chân đặt lên.
25.10.2004

Nguồn: Rũ người, NXB Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Ngọc Thường Đoan » Thời gian 1