20/01/2022 06:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viết ở bức tường Việt Nam
At the Vietnam wall

Tác giả: Dương Tường

Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi lamise vào 20/04/2009 22:23

 

Nguyên tác

because i never knew you
nor did you me
i come

because you left behind mother, father
and betrothed
and i wife and children
i come

because love is stronger than enmity
and can bridge oceans
i come

because you never return
and i do
i come

Bản dịch của Dương Tường

bởi lẽ mình với cậu
chưa hề biết nhau
nên mình đến

bởi lẽ cậu bỏ lại mẹ cha cùng
người hôn ước
và mình cũng từng giã biệt vợ con
nên mình đến

bởi lẽ tình yêu mạnh hơn thù hận
và có thể bắc cầu qua mọi đại dương
nên mình đến

bởi lẽ cậu không trở lại
còn mình đã có ngày về
nên mình đến
Washington D. C., November 21, 1995

Nguồn: Dương Tường, Mea culpa và những bài khác, NXB Hải Phòng, 2005
Washington D.C., 21/11/1995

Bản dịch của tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Tường » Viết ở bức tường Việt Nam