29/10/2021 06:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng canh ngự chế đề Dục Thuý sơn

Tác giả: Nguyễn Bảo - 阮保

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 01/04/2020 16:47

 

Phiên âm

Đình đình phạn sát ỷ tằng ngoan
Hoàng tản[1] cao lâm thuý nghiễn đoan
Tứ cố quan hà kinh quốc tráng
Vạn niên bàn Thái[2] diện dân an
Thần khê thượng chúc nghi thiên cận
Thạc giản trung khoa chiếm địa khoan
Hà hạnh trần tung bồi pháp tụng
Phiên nhiên vân dực[3] cửu tiêu đoàn

Bản dịch của Bùi Duy Tân

Non cao chùa tháp dựa bên sườn
Chỏm núi xanh xanh rợp tán vàng
Bốn phía quan hà hùng thế nước
Muôn năm bàn thạch vững lòng dân
Đuốc văn rực toả trời gần mắt
Suối cỏ lân lan đất lượn chân
Theo giá gót trần lên cửa Phật
Tựa mây phơi phới chín tầng xanh
Núi Dục Thuý ở thị xã Ninh Bình, tức núi Non Nước.

Nguồn: Bùi Duy Tân, Nguyễn Bảo - Nhà thơ, danh nhân văn hoá, NXB Văn hoá thông tin, 1991
[1] Chiếc tán vàng, chỉ nghi trượng của nhà vua khi tuần du.
[2] Thái Sơn bàn thạch: Tảng đá của núi Thái Sơn. Ý nói cơ đồ vững chãi, đời sống ổn định.
[3] Cánh mây. Chỉ cánh chim đại bàng, bay lên chín tầng mây xanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bảo » Phụng canh ngự chế đề Dục Thuý sơn