26/10/2021 12:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quê nhà

Tác giả: Nguyễn Kim Ngân

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 05/02/2015 17:07

 

Không bao giờ quên được
Chiều hành quân qua làng
Bắt ông tôi dẫn lối
Rồi bắn bỏ bên đường.

Tôi có người em gái
Mẹ nàng đi tản cư
Nữ trang bị lột hết
Nằm dưới cống chết trôi.

Không bao giờ quên được
Người bạn học năm xưa
Mang súng về làng cũ
Gặp bạn mình không tha.

Không bao giờ quên được
Người nữ sinh về quê
Bị Đại Hàn hiếp chết
Xác loã lồ trên đê.

Những bạn nàng ở lại
Được đi choàng vòng hoa
Chưa hay tin bạn chết
Nên vui cười hả hê!
1968

Nguồn: blog của tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Kim Ngân » Quê nhà