07/12/2022 16:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàm Đan thiếu niên hành
邯鄲少年行

Tác giả: Cao Thích - 高適

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/03/2008 19:58

 

Nguyên tác

邯鄲城南遊俠子,
自矜生長邯鄲裏。
千場縱博家仍富,
幾度報仇身不死。
宅中歌笑日紛紛,
門外車馬常如雲。
未知肝膽向誰是,
今人卻憶平原君。
君不見即今交態薄,
黃金用盡還疏索。
以茲感嘆辭舊遊,
更於時事無所求。
且與少年飲美酒,
往來射獵西山頭。

Phiên âm

Hàm Đan thành nam du hiệp tử,
Tự căng sinh trưởng Hàm Đan lý.
Thiên trường túng bác gia nhưng phú,
Kỷ độ báo cừu thân bất tử.
Trạch trung ca tiếu nhật phân phân,
Môn ngoại xa mã thường như vân.
Vị tri can đảm hướng thuỳ thị,
Kim nhân khước ức Bình Nguyên Quân.
Quân bất kiến tức kim giao thái bạc,
Hoàng kim dụng tận hoàn sơ tác.
Dĩ tư cảm thán từ cựu du,
Canh ư thời sự vô sở cầu.
Thả dữ thiếu niên ẩm mỹ tửu,
Vãng lai xạ lạp Tây sơn đầu.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Có chàng du hiệp ở Hàm Đan,
Tự khoe sinh trưởng tại thành nam.
Ngàn phen thua bạc nhà còn của,
Mấy chốn giết người thân vẫn toàn.
Sáo đàn ngày đêm rộn trong cửa,
Xe ngựa như mây giăng chật sân.
Chưa hay gan ruột cùng ai tỏ,
Khiến người lại nhớ Bình Nguyên quân.
Anh chẳng thấy lòng người hay khinh bạc,
Vàng vòng tiêu hết bạn thưa thớt.
Người xưa giờ đây chẳng muốn gặp,
Chuyện đời bỏ hết không mong cầu.
Cùng bọn thiếu niên uống rượu tốt,
Lại qua săn bắn nơi non sâu.
(Năm 732)
Nguồn: Giai thoại thơ Đường, Cao Tự Thanh, NXB Phụ nữ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thích » Hàm Đan thiếu niên hành