03/12/2021 17:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm ấy rừng thu

Tác giả: Trần Nhuận Minh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 03/09/2009 08:23

 

Đêm ấy rừng thu, nhiều trăng quá, nhiều trăng quá
Vàng rót tràn trời
Anh muốn nắm tay em mà không nắm tay em
Mỗi chiếc lá là một con mắt nhìn
Đừng ở chỗ nào cũng thấy trống trải...

Đêm ấy rừng thu, nhiều gió quá, nhiều gió quá
Cây lá rì rào
Cây lá nói với nhau là chúng yêu nhau
Anh cũng muốn nói với em điều ấy nhưng anh im lặng
Chân tay chẳng biết để làm gì...

Đêm ấy rừng thu thơm lạ lùng, thơm lạ lùng
Tà áo em đầy gió
Vòm ngực em đầy gió
Đôi môi em đầy trăng
Đôi mắt em đầy trăng...
8.1998

Nguồn: Trăng trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nhuận Minh » Đêm ấy rừng thu