26/03/2023 23:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thưởng cúc kỳ 10
賞菊其十

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 13:45

 

Nguyên tác

儘是開花及早春,
百般紅紫鬦紛綸。
化工為愛秋天静,
老圃偏留五色新。

Phiên âm

Tẫn thị khai hoa cập tảo xuân,
Bách ban hồng tử đấu phân luân.
Hoá công vị ái thu thiên tĩnh,
Lão phố thiên lưu ngũ sắc tân.

Dịch nghĩa

Thảy đều nở hoa cho kịp xuân sớm,
Muôn hồng nghìn tía nhao nhao ganh đua.
Hoá công vì yêu trời thu yên tĩnh,
Vườn cũ riêng để lại năm sắc hoa mới.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Nở bung cho kịp đón xuân trời,
Muôn tía nghìn hồng rộn rã vui.
Con tạo vì yêu thu tĩnh mịch,
Vườn xưa riêng để sắc màu tươi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thưởng cúc kỳ 10