22/10/2021 11:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 16
16

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 02:55

 

Nguyên tác

語られぬ
湯殿にぬらす
袂かな

Bản dịch của Vĩnh Sính

Yudono, cõi thần tiên
Áo thâm ướt đẫm nỗi niềm chạnh thương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 16