01/12/2022 19:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu không
有空

Tác giả: Đạo Hạnh thiền sư - 道行禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2006 07:12

 

Nguyên tác

作有塵沙有,
為空一切空。
有空如水月,
勿著有空空。

Phiên âm

Tạc hữu trần sa hữu,
Vi không nhất thiết không.
Hữu, không như thuỷ nguyệt,
Vật trước hữu không không.

Dịch nghĩa

Bảo là “có”, thì nhỏ nhoi như hạt bụi cũng có
Bảo là “không”, thì tất cả (thế gian) đều không
“Có” và “không” như ánh trăng dưới nước
Đừng có bám hẳn vào cái “có” cũng đừng cho cái “không” là không.

Bản dịch của Huyền Quang tam tổ

Có thì có tự mảy may
Không thì cả thế gian này cũng không
Kìa xem bóng nguyệt lòng sông
Ai hay không có, có không là gì ?
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đạo Hạnh thiền sư » Hữu không