04/10/2022 05:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ “Giang sơn ba tỉnh” bài 10

Tác giả: Phan Văn Trị - 潘文值

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 16/01/2008 09:22

 

Năm hằng vốn thiệt thảo cùng ngay,
Cuộc ấy ai xui khéo bận thầy.
Gặp lúc chẳng may nên ngọng miệng.
Chờ khi thấy máy sẽ ra tay.
Nổi chìm mặc thế tình dày mỏng,
Cao thấp dầu ta sức nhảy bay.
Một trận gió đưa xiêu ngã cỏ,
Hơn thua chưa quyết đó cùng đây.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 103, tháng 3-1926 (do Tô Thoại Long sao lục)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Văn Trị » Hoạ “Giang sơn ba tỉnh” bài 10