31/03/2023 23:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước buồn chảy ngược chảy xuôi

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 31/03/2016 19:23

 

Nước buồn chảy ngược chảy xuôi
Người buồn sao thế bỏ tôi theo chồng
Còn thương muốn bế muốn bồng
Hết thương mưa gió phập phồng thổi bay.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Nước buồn chảy ngược chảy xuôi