03/02/2023 11:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tia mắt kịch

Tác giả: Huy Dung - Nguyễn Huy Dung

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2011 19:31

 

Nhìn sâu trong mắt những tình hờ:
Vắng ánh tâm hồn, vắng chất thơ
Lòi mắt kịch, trơ phần não nuột
Lẽ công bằng, chẳng thể làm ngơ!
Nguồn: Huy Dung, Cát pha lê, NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Dung » Tia mắt kịch