27/03/2023 03:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Tây
江西

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 15/04/2007 11:38

 

Nguyên tác

自古洪都稱勝地,
今朝客裡暫相過。
煙收南浦暗光好,
日落西山暮景佳。
告訐成風憐俗薄,
詞章有學中科多。
旌揚鐵柱今猶在,
碑刻千年蘚已花。

Phiên âm

Tự cổ Hồng Đô xưng thắng địa,
Kim triêu khách lý tạm tương qua.
Yên thu Nam Phố[1] tình quang hảo,
Nhật lạc Tây Sơn[2] mộ cảnh gia (giai).
Cáo kiết thành phong liên tục bạc,
Từ chương hữu học trúng khoa đa.
Tinh Dương thiết trụ[3] kim do tại,
Bi khắc thiên niên tiển dĩ hoa.

Dịch nghĩa

Từ xưa Hồng Đô nổi tiếng là thắng cảnh
Sáng hôm nay trên đường khách đi tạm ghé qua
Khói từ Nam Phố trời sáng tốt
Mặt trời xuống ở Tây Sơn cảnh chiều đẹp
Thói thưa gửi (kiện tụng, bươi móc) trở thành lệ khiến phong tục kém
Có học từ chương nên thi cử đỗ nhiều
Trụ sắt của (Hứa) Tinh Dương nay hãy còn
Bia khắc nghìn năm đã lốm đốm rêu.

Bản dịch của Lê Cao Phan

Hồng Đô thắng cảnh tiếng từ xưa
Trên chuyến đi, rày tạm ghé qua
Nam Phố khói un, trời sáng đẹp
Tây Sơn chiều xuống, phút nên thơ
Thói lề kiện cáo, dân phong kém
Đỗ đạt văn khoa, sĩ chí thừa
Trụ sắt Tinh Dương còn mãi đấy
Nghìn năm bia phủ lớp rêu mờ.
Giang Tây là một tỉnh ở Trung Quốc, phía nam sông Trường Giang, nổi tiếng về khoáng sản, tỉnh lị là Nam Xương, cũng gọi là Hồng Đô. Giang Tây cũng nổi tiếng về đồ sứ.

[1] Tên một bến thuyền phía nam huyện Nam Xương.
[2] Tên một dãy núi phía tây huyện này.
[3] Trụ sắt của Hứa Tinh Dương, một nhân vật đời nhà Tần, do ông dựng lên bên trong cửa Quảng Nhuận tại Nam Xương, tương truyền để trừ khử các loài rắn, thuồng luồng gieo hoạ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Giang Tây