04/07/2020 10:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu bạc Nam Ninh thành, đạo quan khố cấm hành tuỳ bất đắc tùng bộ, nhân ức quân thân, cảm tác

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 08/04/2017 23:53

 

Phiên âm

Ninh thành đề ngạn đậu cô nguy
Thư miến hoa nhai chuyển tự bi
Dịch ngoại hữu mai vô địa ký
Mã đầu đa khách thiểu nhân tri
Thiên thanh vạn lý kim môn viễn
Vân bạch thiên sơn nhạn tín trì
Hoàn tưởng ngô nhân sinh vũ nội
Trung quân hiếu phụ lưỡng đương vi

Dịch nghĩa

Con thuyền cô đơn dừng đỗ bên bờ sông thành Nam Ninh
Thư thái ngắm cảnh phố xá tấp nập lòng tự nhiên thấy buồn
Ngoài dịch trạm có cây mai nhưng không có nơi nào để gửi (về nhà)
Chỗ cầu tàu đông người không ai kẻ biết mình
Trời xanh vạn dặm cổng vàng (chỉ triều đình nhà Thanh) ở xa
Mây trắng nghìn non tin nhạn chậm bay về
Lại nghĩ người ta sinh ra trong cõi vũ trụ này
Trung vua và hiếu kính cha mẹ là hai điều đáng phải làm

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Nam Ninh đơn chiếc ghé bờ sông
Phố xá chen chân tự thấy buồn
Dịch trạm có mai đâu chỗ gửi
Ai người biết sứ chốn thuyền đông
Trời xanh không thấu qua ngàn dặm
Nhạn trắng nào bay vượt vạn non
Trộm ngẫm sinh ra trong vũ trụ
Trọn đời trung hiếu – phận tôi con
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Chu bạc Nam Ninh thành, đạo quan khố cấm hành tuỳ bất đắc tùng bộ, nhân ức quân thân, cảm tác