11/08/2022 09:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 01
Sonnet 01

Tác giả: Edmund Spenser

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 27/01/2022 19:45

 

Nguyên tác

Happy ye leaves when as those lilly hands,
Which hold my life in their dead doing might,
Shall handle you and hold in loves soft bands,
Lyke captives trembling at the victors sight.

And happy lines, on which with starry light,
Those lamping eyes will deigne sometimes to look
And reade the sorrowes of my dying spright,
Written with teares in harts close bleeding book.

And happy rymes bath’d in the sacred brooke
Of Helicon[1] whence she derived is,
When ye behold that Angels blessed looke,
My soules long lacked foode, my heavens blis.

Leaves, lines, and rymes, seek her to please alone,
Whom if ye please, I care for other none.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Để hạnh phúc trong bàn tay hoa huệ
Giữ mạng này trong nỗi chết đang treo
Quấn vào em bằng dải mỏng thương yêu
Như run khiếp trước những người chiến thắng.

Dòng hạnh phúc, trên ngàn vì sao sáng
Đôi mắt lung linh thoảng chiếu ánh nhìn
Đọc thấu nơi anh nỗi chết muộn phiền
Viết bằng lệ để kết trang sách máu.

Vần hạnh phúc tắm trong dòng nước thánh
Của Helicon từ lúc nó khởi nguồn
Khi thấy Thiên thần ban phước linh hồn
Hồn anh thiếu đói, thiên đường lạc phúc.

Xa vần điệu, tìm em vui đơn lẻ
Em bằng lòng, anh chẳng thiết đến ai.
[1] Tên một con sông trước đây ở thành phố Dion của Macedonian, được đề cập trong thần thoại Hy Lạp. Cũng là tên một ngọn núi ở Boeotia, Hy Lạp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edmund Spenser » Sonnet 01