02/07/2022 00:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thấy anh hay chữ hỏi thử đôi lời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2015 15:57

 

- Thấy anh hay chữ hỏi thử đôi lời,
Cây cỏ chi không lá, con cá gì không xương?
- Thấy em hỏi tức anh nói phứt cho rồi,
Cây cỏ năn không lá, con cá hoạ không xương
- Thấy anh hay chữ hỏi thử đôi hàn,
Tiết Đinh San sao dám gương giàng bắn cha?
- Tử Nhơn Quý nằm dưới gốc đa,
Hoá hình cọp bạc, Tiết Đinh San bắn lầm.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thấy anh hay chữ hỏi thử đôi lời