30/05/2024 19:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Trung dũng Thiếu phó Đặng Tôn Đài, hồi thi trình thướng kỳ 1
憶中勇少傅鄧尊台,回詩呈上其一

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Đinh Tú Anh vào 26/03/2017 11:07

 

Nguyên tác

義兼父子斗山齊,
不啻冰壺與橤溪。
東步分叉孤棹北,
呂瑰迴望夕暉西。
客中頻作周公夢,
方外愁聽斥鷃啼。
但願生還陪款席,
無心分外步沙隄。

Phiên âm

Nghĩa kiêm phụ tử Đẩu Sơn tề,
Bất thí Băng Hồ dữ Nhị Khê.
Đông Bộ phân xoa cô trạo bắc,
Lã Côi hồi vọng tịch huy tê (tây).
Khách trung tần tác Chu Công mộng,
Phương ngoại sầu thinh xích yến đề.
Đãn nguyện sinh hoàn bồi khoản tịch,
Vô tâm phận ngoại bộ sa đê.

Dịch nghĩa

Nghĩa cha con cao vời Thái Sơn, Bắc Đẩu,
Cho dù không ví được như cụ Băng Hồ với Nhị Khê tiên sinh.
Từ khi chia tay ở bến Đông Bộ, một mái chèo cô đơn hướng về phía bắc,
Đến trạm Lã Côi quay nhìn lại, ráng chiều đã ở phía tây.
Trên đường đi bao lần chiêm bao thấy Chu Công,
Ở cõi ngoài buồn nghe tiếng kêu của chim chinh chích.
Chỉ mong sống trở về để được ngồi hầu bên chiếu tiệc mừng,
Thanh thản dạo bước trên bờ cát ở ngoài thành.

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Non cao vời vợi nghĩa cha con
Nguyên Đán, Phi Khanh tựa Đẩu Sơn
Đông Bộ bồi hồi trời bắc xám
Lã Côi vương vấn ráng tây hồng
Chu Công ẩn hiện bao cơn mộng
Xích yến kêu vang một cõi lòng
Đợi lúc trở về cùng dạo bước
Ngồi hầu bên chén rượu chờ mong

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Ức Trung dũng Thiếu phó Đặng Tôn Đài, hồi thi trình thướng kỳ 1