06/10/2022 15:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thánh Ân tự
聖恩寺

Tác giả: Trần Bích Hoành - 陳璧宏

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2020 01:01

 

Nguyên tác

李末段公陣敗亡,
夫人逃亂至南隅。
建祠立寺兼宜匠,
設市修橋又勸農。
楊舍一鄉從此盛,
商家百戶漸增隆。
偶來得事銓于石,
望後來居問祖宗。

Phiên âm

Lý mạt Đoàn công trận bại vong,
Phu nhân đào loạn chí nam ngung.
Kiến từ lập tự kiêm nghi tượng,
Thiết thị tu kiều hựu khuyến nông.
Dương Xá nhất hương tòng thử thịnh,
Thương gia bách hộ tiệm tăng long.
Ngẫu lai đắc sự thuyên vu thạch,
Vọng hậu lai cư vấn tổ tông.

Dịch nghĩa

Cuối thời Lý ông Đoàn thua trận,
Bà vợ ông lánh nạn đến miền Nam này mở mang làng xã.
Bà dựng đền chùa, hướng cho dân làm nghề thợ,
Mở chợ bắc cầu khuyến khích nông tang.
Một làng Dương Xá từ đó trở nên thịnh vượng,
Hàng trăm hộ buôn bán cũng dần dần phát đạt.
Ngẫu nhiên đến đây biết được đầu đuôi, bèn cho thợ khắc đá,
Cốt để người đến ở sau này hiểu được việc làm của tổ tiên mình.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Cuối Lý ông Đoàn bại trận vong
Phu nhân lánh nạn ẩn nam ngung
Bắc cầu mở chợ khuyên nghề thợ
Dựng miếu xây chùa giúp nghiệp nông
Dương Xá một làng con kính bố
Thương gia trăm hộ vợ khen chồng
Qua chơi đem việc ghi trên đá
Để nhắc người sau nhớ tổ tông
Nguyên chú: Chùa Thánh Ân nay thuộc xã Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, trước gọi là Thiên Thuỷ tự, đời Lê Mạt đổi là Hướng Quỳ tự, sau lại đổi là Thánh Ân tự. Trước chùa có đến thờ ông Đoàn Thượng và bà Dương Thị Mỹ. Bà Mỹ về mở mang thêm làng Dương Xá, dựng chùa to ra và lập đền thờ, khuyên dân cấy cày chăn nuôi, đặc biệt làng nghề mộc rèn.

Nguồn: Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng, Thi tuyển danh sĩ Hà Nam, Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hà Nam, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bích Hoành » Thánh Ân tự