24/03/2023 19:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai cảnh buồn

Tác giả: Tương Phố - Đỗ Thị Đàm

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/04/2019 23:18

 

Ngày xanh một tấm lòng son,
Khóc duyên dang dở thu còn lệ thu,
Hoa râm trắng điểm mái đầu,
Nhà tan nước loạn, dạ sầu mênh mang!
Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tương Phố » Hai cảnh buồn