28/11/2021 22:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bính Tý cửu nguyệt cửu nhật giai Từ Quang thiền sư du Thiên Thai sơn
丙子九月九日偕慈光禪師遊天台山

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 19/01/2015 15:59

 

Nguyên tác

兔走烏飛戲劇場,
登高覽勝又重陽。
僧為地主相招去,
路入天台不厭長。
古剎雲煙空寂寂,
五陵松栢自蒼蒼。
年年此日身常健,
猶是黃花插晚香。

Phiên âm

Thố tẩu ô phi[1] hý kịch trường,
Ðăng cao lãm thắng hựu trùng dương.
Tăng vi địa chủ tương chiêu khứ,
Lộ nhập Thiên Thai bất yếm trường.
Cổ sát vân yên không tịch tịch,
Ngũ lăng[2] tùng bách tự thương thương.
Niên niên thử nhật thân thường kiện,
Do thị hoàng hoa[3] sáp vãn hương.

Dịch nghĩa

Thỏ chạy ngựa bay thói thường ở nơi diễn kịch
Lại đến dịp lễ trùng dương lên núi ngắm cảnh
Sư cụ là trụ trì mời cùng đi
Chẳng ngại đường vào núi Thiên Thai xa xôi
Chùa xưa lẳng lặng khói mây êm đềm tịch mịch
Tùng bách bên lăng mộ vẫn xanh màu
Hàng năm đến ngày này mong thân thể vẫn còn mạnh khoẻ
Cài áo với hoa cúc vàng đi thắp nén hương chiều

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ngày tháng vần xoay thói hý trường
Lên non ngắm cảnh lại trùng dương
Ðón đưa có chủ là sư cụ
Chẳng ngại Thiên Thai lắm dặm đường
Mây khói chùa xưa yên tịch mịch
Bách tùng lăng mộ thắm màu dương
Hàng năm mong được ngày còn khoẻ
Cài đoá hoa vàng thắp nén hương
Thiên Thai là một ngọn núi ở Thừa Thiên. Bính Tý tức năm 1936.

[1] Chỉ thời gian đi qua.
[2] Nằm ở vùng ngoại ô thành Trường An nơi có lăng mộ của năm vua nhà Tây Hán. Ở đây chỉ lăng mộ của người qua đời.
[3] Hoa cúc màu vàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Bính Tý cửu nguyệt cửu nhật giai Từ Quang thiền sư du Thiên Thai sơn